Valentina Štefanić, Knjiga: Volim Život Volim Živjeti; Moj Ori i ja Plava Ptica

Home / Portfolio / Valentina Štefanić, Knjiga: Volim Život Volim Živjeti; Moj Ori i ja Plava Ptica

Plava ptica, Udruga za unaprijeđenje kvalitete života izdavač je knjige Valentine Štefanić: Volim Život Volim Živjeti; Moj Ori i ja.

Napravili smo dizajn korica knjige, grafičku pripremu, prelom knjižnog bloka te dizajnirali popratni promotivni materjal: plakate, bannere,letke…

Valentina Štefanić Knjiga Volim život volim živjeti

 

Volim Život Volim Živjeti; Moj Ori i ja

Valentina Štefanić Knjiga Volim život volim živjeti
Volim Život Volim Živjeti; Moj Ori i ja
This entry was posted in . Bookmark the permalink.