Udruga Nova Budućnost

Home / Portfolio / Udruga Nova Budućnost

Za Udrugu za zbrinjavanje djece bez odgovarajuće roditeljske skrbi “Nova Budućnost” smo redizajnirali stari logo,  dizajnirali zaštitni znak i maskotu, izradili knjigu standarda te dizajn i grafičku pripremu letaka, posjetnica, plakata, brošura i drugih grafičkih materijala.

Save

Save

Save

Save

This entry was posted in . Bookmark the permalink.